Aviator Flight School

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

פתרונות אימון טיסה לכל רמות הניסיון!

  • חלק 61 ו חלק 141 תוכניות
  • קורסים מואצים ומסורתיים
  • קורסים שנועדו לעמוד בדרישות רשות התעופה האזרחית שלך
  • גמיש, תוכניות תשלום חודשי
  • הלוואות לסטודנטים לאזרחי ארצות הברית!
  • אפשרויות צי מתקדמות

מיקומים

צ'ינו