Givat Haviva

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

משימה

המרכז למען חברה משותפת נועד לבנות חברה כוללת ומלוכדת חברתית בישראל על ידי יצירת קהילות מחולקות בפעולה קולקטיבית לקידום דמוקרטיה ישראלית בת-קיימא המבוססת על אחריות הדדית, שוויון אזרחי וחזון משותף לעתיד.

פרופיל

גבעת חביבה היא עמותה שנוסדה בשנת 1949 כמרכז החינוך הארצי של אגודת הקיבוצים בישראל. היא מוקדשת לקידום אחריות הדדית, שוויון אזרחי ושיתוף פעולה בין קבוצות מחולקות בישראל כבסיס לבניית עתיד משותף וחברה משותפת - גורמים קריטיים לדמוקרטיה ישראלית בת קיימא ומשגשגת. לשם כך, המרכז לחברה משותפת בגבעת חביבה משמש כזרז להפעלת קהילות מחולקות לעבודה משותפת להשגת מטרותיהן המשותפות, תוך עיסוק בתהליך של אינטראקציה, תמיכה והעצמה. הדבר נעשה באמצעות הקלת פרויקטים בין-קהילתיים; אימונים מובילים ופעילויות לבניית יכולות; כינוס סמינרים, סדנאות וכנסים לטפח רעיונות קונקרטיים המעודדים שינוי; ותרגום הרעיונות האלה לפעולה. מנהיגה בתחומה, גבעת חביבה, זוכה בפרס אונסק"ו לחינוך לשלום על עבודתה המתמשכת בקידום דו-שיח ופיוס בין יהודים לערבים.

מעורבות ציבורית

המרכז מפתח פלטפורמות לעידוד קהלים נרחבים בפעילות החברתית המשותפת . כנס שנתי מביא בעלי עניין מגוונים יחד לדון בנושאים מרכזיים, לשתף חוויות ומנגנונים צורה לפעולה משותפת. בנוסף, המרכז עוסק בפעילות הציבורית, ומגיב על ההתפתחויות השוטפות ביחסים בין יהודים לערבים בישראל באמצעות סולידריות, הגברת המודעות והתקשורת.

המורשת שלנו

גבעת חביבה היא המוסד הוותיק ביותר בישראל המקדם פיוס בין יהודים לערבים. מאז הקמתה, גבעת חביבה שימשה כמרכז החינוכי של "השומר הצעיר" ושל התנועה הקיבוצית. יד יערי היא מרכז המחקר של "השומר הצעיר" ושל התנועה הקיבוצית.

קמפוס

גבעת חביבה מאופיינת בקמפוס הפיסיקלי המשמש כמרכז חברתי למוסדות שונים, כולל מרכז יד יערי למחקר ותיעוד, מרכז מורשת השואה, האוניברסיטה הפתוחה ומגוון ארגונים לא ממשלתיים.

מיקומים

חיפה

כתובת
חיפה, מחוז חיפה, מדינת ישראל

תכניות

כרגע אין תוכניות לתצוגה

צמצם את החיפוש לעיל, לבדוק את הקטגוריות הפופולריות שלנו מתחת או לבצע חיפוש לפי מילות מפתח.


... or simply by choosing your degree: