Universidad De Congreso

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

Universidad De Congreso (UC) היא הצעירה ביותר במוסדות האוניברסיטה במנדוזה. מקודמת על ידי הקרן לתארים מתקדמים של הקונגרס, ה- UC הוסמכה זמנית לתפקד באמצעות צו של סניף ההנהלה הלאומי מספר 2377, מיום 28 בדצמבר 1994.

Universidad De Congreso , מוסד אוניברסיטאי בניהול פרטי, משלב ממקורו, באופן הדרגתי וסלקטיבי, דיסציפלינות שונות לשירות הקהילה.

ציר אסטרטגי הוא החשיבות שהוא מייחס לתפקיד החברתי שהוא מבצע. כדי להשיג מטרה זו, היא התחייבה לייצור, דמוקרטיזציה ויישום של ידע ובכוונתה לתרום לפיתוח אזורי בר-קיימא בתמיכת הצעה אקדמית רלוונטית, מקושרת ואיכותית המקדמת הכשרת אנשי מקצוע המחויבים חברתית.

מיקומים

San Juan

כתובת
J5400 San Juan, סן חואן, ארגנטינה

מלגת Keystone

גלה את האפשרויות שהמלגה שלנו יכולה להעניק לך